Cayadilaga

kebisingan pancaroba yang merongrong

A1
Arches paper

Pancaroba

 

Nama cayadilaga. 13-04-1999
Dari Bali

Instagram @redheadcent